مرکز جمع آوری اطلاعات شیلاتی

قیمت ریال

نام نویسنده

نام كتاب

ردیف

66000

 

آبزی پروری برای دامپزشکان

           1     

24000

 

اپیدمیولوژی بیماریهای قارچی مشترک انسان و آبزیان

           2     

18000

شاهسونی

اسیب شناسی سیستماتیک ماهی

           3     

65000

اوحدی نیا

اصول پرورش ماهی و میگو

           4     

68000

سید حامد موسوی

اصول تغذیه آبزیان

           5     

35000

 

اصول مهندسی آبزیان

           6     

50000

 

اطلاعات و کاربرد داروهای آبزیان

           7     

35000

 

اطلس رنگی ماهیان زینتی

           8     

110000

 

اطلس نرمتنان خلیج فارس و دریای عمان

           9     

18000

 

اقتصاد آبزی پروری

         10    

40000

شهرام شرفی

اکولوژی دریا

         11    

24000

ولی اللهی

اکولوژی دریا و اقیانوس نگاری

         12    

25000

 

بهداشت و درمان ماهیهای آکواریومی

         13    

21500

پیغان

بیماریهای ماهی

         14    

20000

 

بیولوژی جلبکها

         15    

6800

موسسه شقایق روستا

پرورش بچه ماهیان نورس

         16    

9500

برادران نویری

پرورش تاسماهیان

         17    

6500

موسسه شقایق روستا

پرورش توام ماهی با کشاورزی

         18    

5000

موسسه شقایق روستا

پرورش غذای زنده در استخر

         19    

5000

موسسه شقایق روستا

پرورش ماهی (1)

         20    

5000

موسسه شقایق روستا

پرورش ماهی (2)

         21    

7000

موسسه شقایق روستا

پرورش ماهی سوف

         22    

7500

موسسه شقایق روستا

پرورش ماهیان بازاری

         23    

15000

ستاری

پرورش متراکم ماهی (1)

         24    

20000

ستاری

پرورش متراکم ماهی (2)

         25    

10000

 

پوستر دلفين هاي خليج فارس

         26    

10000

 

پوستر صدفهاي خليج فارس و درياي عمان

         27    

10000

 

پوستر كوسه ها و سپر ماهيان خليج فارس و درياي عمان

         28    

10000

 

پوستر لاك پشتهاي دريايي

         29    

10000

 

پوستر ماهیان خاویاری خزر

         30    

10000

 

پوستر والهاي خليج فارس

         31    

28000

 

تالوفیت ها

         32    

33000

 

تجزیه و تحلیل های لیمنولوژیک

         33    

15000

سحری

ترکیبات ضد مغذی

         34    

20000

مهدی نیکو

تکثیر و پرورش سوف ماهیان

         35    

چاپ تمام

ارجینی

تکثیر و پرورش گلد فیش و نژاد های آن

         36    

29000

دکتر عمادی

تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا و آزاد

         37    

چاپ دوم

( زیر چاپ)

ارجینی

تکثیر و پرورش و نگهداری ماهیان زینتی (1)  (کاراسین ها )

         38    

چاپ دوم

( زیر چاپ)

ارجینی

تکثیر و پرورش و نگهداری ماهیان زینتی (2)  (سیکلیده ها  )

         39    

27000

مهدی ارجینی - سید حامد موسوی

تکثیر  , پرورش و نگهداری ماهیان زینتی( 3 )(ماهیان لابیرنت دار)

         40    

5000

 

تولید مثل در ماهیها

         41    

18000

 

جغرافیای آبها

         42    

5000

موسسه شقایق روستا

حمل و نقل ماهی و بچه ماهی

         43    

20000

بهمنی

خاویار ایران

         44    

60000

 

داروهای دامپزشکی و نهاده های غذایی و دارویی ( دام , طیور , آبزیان)

         45    

40000

فرید پاک

دستور العمل اجرایی تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیهای گرمابی

         46    

18000

مشاعی

راهنمای پرورش و تکثیر ماهی قزل آلا

         47    

24000

ولی اللهی

راهنمای روشهای عمومی در لیمنولوژی

         48    

22000

افشار مازندران

راهنمای عملی تغذیه و نهاده های غذایی و دارویی آبزیان در ایران

         49    

35000

نفیسی بهابادی

راهنمای عملی تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

         50    

15000

نصیری

راهنمای کاربردی پرورش میگو

         51    

( چاپ سوم)

زیر چاپ

ارجینی

راهنمای کامل آکواریوم ماهیهای آب شیرین

         52    

20000

علیزاده

راهنمای گیاهان آبزی

         53    

10000

 

روشهای تحلیلی آماری در بی مهرگان کفزی

         54    

5000

 

زندگی , تغذیه وتولید مثل دلفین ها

         55    

5000

 

زندگی , تغذیه وتولید مثل میگوها

         56    

20000

شیخیان

زندگی ماهیان آکواریوم

         57    

45000

نصر ا.. حسینی

زیست شناسی دریاچه ها و آبگیرها

         58    

11000

ناظرانی هوشمند

زیست شناسی و پرورش شاه میگوی آب شیرین

         59    

30000

دکتر عمادی

شگفتیهای جهان آبزیان

         60    

35000

احمدی - نفیسی

شناسایی موجودات شاخص بی مهره آبهای جاری

         61    

5000

 

غذا و تغذیه در ماهیها

         62    

21000

پاپهن

کتاب راهنمای بیماریهای ماهی

         63    

20000

شیخیان

گلد فیش (ماهی طلائی )

         64    

39000

عباس حسنی نیا

گیاهان آکواریومی گرمسیری

         65    

39500

نفیسی

لیمنولوژی - اکوسیستم رودخانه ها و دریاچه ها

         66    

19000

 

لیمنولوژی - اکولوژی آبهای شیرین

         67    

38000

ولی اللهی

لیمنولوژی کاربردی

         68    

10000

 

ماهی آزاد ولگا

         69    

68000

ستاری

ماهی شناسی (1)

         70    

50000

ستاری

ماهی شناسی (3)

         71    

49000

ستاری

ماهی شناسی 2

         72    

22000

وثوقی - مستجیر

ماهیان آب شیرین

         73    

20000

شیخیان

ماهیان سیچلاید

         74    

25000

حافظیه – حسین پور - یوسفی

مبانی کاربردی در آزمایشگاه زیست شناسی

         75    

25000

 

مبانی هیدرولیک خورهای ساحلی

         76    

42000

آذری تاکامی

مدیریت بهداشتی و روشهای پیشگیری و درمان بیماریهای ماهی

         77    

20000

 

مدیریت پرورش نیمه صنعتی قزل آلا

         78    

8000

دادگر

معرفی سایتهای شیلات در اینترنت

         79    

چاپ سوم

( زیر چاپ )

ارجینی

مقدمه ای بر بهداشت و بیماریهای ماهیان آکواریومی

         80    

39500

صفایی

میکرو بیولوژی محیط های آبی

         81    

30000

 

نرم افزار تحلیل آماری systat( همراه با سی دی )

         82    

فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات علمي / دكتر عمادي/ 10000 ريال
2- واژه نامه تخصصي و تشريحي فرآوري شيلات /40000 ريال
3- واژه نامه شيلاتي و علوم دريايي / 40000 ريال
4- فرهنگ حبيبي شيلات/ مشايي/ 2500 ريال
5- فرهنگ بيماريهاي ماهي /عمادي / 20000 ريال
6- زندگي ماهيها/عمادي / 40000 ريال
7- زنده زايي در جانوران / 20000 ريال
8- تكثير و پرورش ماهيان زينتي / 35000 ريال
9- راهنماي مصور تشخيص نر و ماده در ماهي‌هاي آكواريومي/ 15000 ريال
-10بهداشت و بيماريهاي ماهيان آكواريومي / 26500 ريال
-11آکواريم نمادي از طبيعت / 25000 ريال
12- ماهيان آكواريومي زنده‌زا/22000 ريال
13-ماهيان آکواريم جيبي 50000/ ريال
14- تكثير و پرورش ماهي زينتي (1)/ 15000 ريال
15-غذا و تغذيه ماهيان آکواريمي / عمادي/ 16000 ريال
16- بيماري هاي ماهيان آکواريمي و نحوه درمان آنها/عمادي /16000ريال
17- آکواريم ماهي هاي آبهاي شور /عمادي/ 50000 ريال
18- شيلات در اينترنت 10000 ريال
19- ماهيان جنوب ايران/ رضا صادقي / 55000 ريال
20- راهنماي متقاضيان سرمايه‌گذاري درابزي پروري (جلد 1 ماهي) 15000 ريال
21- راهنماي متقاضيان سرمايه‌گذاري در آبزي پروري (جلد 2 ميگو ) / 15000 ريال
22- تكثير و پرورش ماهي قزل آلا و آزاد/ عمادي / 33000 ريال
23-تکثير و پرورش ماهي هاي گرمابي /عمادي/ 45000 ريال
24- سيستماتيک و رده بندي ناهيها / عمادي/66000 ريال
25- ماهي شناسي تشريحي و آزمايشگاهي/عمادي/30000 ريال
26- سوالات کنکور ليمنولوژي با پاسخ تشريحي /عمادي / 50000 ريال
27- مقدمه‌اي بر فيزيك درياها و اقيانوسها/ مروتي/ 40000 ريال
28- جايگاه پرندگان در طبيعت / 12000 ريال
29- فرمانرواي آدمخواران جنگل/ منوچهر رياحي / 33000 ريال
30- راهنماي توليد محصولات باارزش / افزوده از آبزيان/ 14000 ريال
31- بيولوژي كپور علفخوار/ 7000 ريال
32- تكثير قزل آلاي رنگين كمان/ 10000 ريال
33- پرورش قزل آلاي رنگين كمان/ 10000 ريال
34- مديريت پرورش ماهي قزل در مدار بسته 15000 ريال
35- گياهان آكواريومي گرمسيري/ 39000 ريال
36- شناسايي موجودات شاخص بي‌مهره آب‌هاي جاري / 35000 ريال
37- آشنايي با تكثير و پرورش آبزيان/ 10000 ريال
38- تهاجم شانه‌دار و آينده درياي خزر/ اسماعيلي ساري/ 15000 ريال
39- ليمنولوژي اكوسيستم درياچه‌ها و رودخانه‌ها/ 39500 ريال
40- خود آموز پرورش ميگوي سفيد هندي / 18000 ريال
41-كاربرد ژنتيك جمعيت در شيلات جلد 2 / 20000ريال
42 – اصول و روشهاي مطالعات ژنتيكي ماهيانه جلد 1 / 45000 ريال
43- راهنمايي شناسايي جلبكهاي آب شيرين / 20000 ريال
44- پلانکتونهاي دريايي شامل پلانکتونهاي ايران /عمادي/ 30000 ريال
45- استرپتوكوكوزو نتروكوكوز بيماريهاي مهم اقتصادي در پرورش ماهي / 8500 ريال
46- پرورش ماهيان سردابي (عمومي و تكميلي) 45000 ريال
47- اطلس بافت شناسي لوله گوارش ماهي آزاد درياي خزر / 16000 ريال
48- مديريت تغذيه‌ ماهيان سرد آبي/ 13000 ريال
49- بازسازي ذخاير تاسماهيان/ 11000 ريال
50- استاندارد و وزن سن بچه ماهيان/ 14000 ريال
51- پرورش ماهي/ سيروس نصيري/ 6000ريال
52- كاربرد فيزولوژي ماهي در آبزي پرورش/ فرحناز حيدرپور / 7000 ريال
53- مباني زيست شناسي ماهي / 12000 ريال
54- اصول و روشهاي سيستماتيك فيلوژني / يزدان كيواني / 12500 ريال
55- باكتريها، جلبكها، قارچها و بي‌مهرگان آب شيرين/ اسماعيلي ساري/ 22000 ريال
56- پربيوتيكها/ محمد رضا قشقايي/ 13000 ريال
57- بيماريهاي ماهيان پرورش دريايي/ 35000 ريال
58- اطلس بي‌مهرگان درياي خزر/ 27000 ريال
59- مقدمه‌اي بر جزر و مد در درياها و اقيانوسها/ دكتر مروتي/ 20000 ريال
60- اطلس رنگي پلانكتون شناسي/ 50000 ريال
61- پرورش ماهي كپور و ساير ماهيان پرورش/ 15000 ريال
62- پرورش ماهي در آبهاي شيرين/ 10000 ريال
63- پرورش كپور ماهيان چيني در استخرهاي خاكي /10000 ريال
64- پرورش كپور ماهيان در شاليزار/ 4000 ريال
65-شانه‌دار در درياي سياه و خزر و اثرات ناشي از ورود آن/ 15000 ريال
66- پرورش ماهي در آب بندها /20000 ريال
67- اصول حمل متراكم ماهي قزل/ 12000 ريال
68-مديريت ماهيدار كردن ماهيان سرد آبي/ 15000 ريال
69- اصول بهداشتي مزارع پرورش قزل/ 17000 ريال
70- پرورش ماهي در سيستم مدار بسته / 10000 ريال
71- بيماريهاي قزل آلاي پرورشي / 10000 ريال
72- مديريت پرورش نيمه صنعتي قزل‌آلاي رنگين كمان / 20000 ريال
73- اصول پرورش قزل در استخرهاي ذخيره كشاورزي 15000 ريال
74- مديريت مبارزه با موجودات ناخواسته در استخرهاي پرورش ميگو /4000 ريال
75- آشنايي با پرورش ميگو / 10000ريال
76 - راهنماي كاربرد و پرورش تجاري ميگوي دريايي به روش نيمه‌متراكم/10000ريال
77- خرچنگ دراز آب شيرين / 15000ريال
78 – آرتيميا ( ميگوي آب شور ) / 23000 ريال
79 – مباني علوم دريايي / 18000ريال
80 – بررسي تكميلي سسيماتيك و انتشار نرم تنان سواحل ايراني خليج فارس/5500يال
81 – كنترل كيفيت ماهي / 18000ريال
82 – توليد مثل ماهيان / 14000ريال
83 – دستورالعمل پرورش گياه گراسيلاريا و فرآورده‌هاي علفهاي ريايي در چين / 13000ريال
84 – آلودگي دريا / 12500 ريال
85 - 72 – آسيب شناسي ماهي / 18000 ريال
86 – sysat نرم افزارآمار تحليل هاي آماري براي عرصه‌هاي دانش و تكنولوژي / 30000ريال
87 – دستورالعمل تكثير مصنوعي پرورش ماهيهاي گرمابي/40000 ريال
88 – منابع زنده درياي خرز / 13000 ريال
89 – راهنماي روشها عمومي در ليمنولوژي / 24000 ريال
90- آبزيان در ادب فارسي / 20000 ريال
91- غذاهاي سلامتي و دريايي /عمادي / 30000 ريال
92-کباب ماهي و ميگو /33000 ريال
93- طبخ ميگو 25000 ريال
94- راهنماي مصرف کننده در شناخت ماهي و ميگو 50000 ريال 

3

غرفه کتب و سایر مکتوبات شیلات و آبزیان

 

غرفه عرضه و فروش انواع مکتوبات و نرم افزارهای شیلاتی
همکاران شیلاتی دانشمندان و متخصصین و نویسندگان و ناشران مطالب علمی شیلاتی و همچنین تولید کنندگان نرم افزارهای آموزشی و کاربردی در زمینه علوم مختلف شیلاتی میتوانند مکتوبات خود شامل کتاب ، مقاله ، جزوات و ..... همچنین نرم افزارهای تحت اختیارخود را جهت عرضه و فروش به مشتریان و علاقه مندان در این صفحه معرفی و بازاریابی نمایند

برای معرفی وفروش مکتوبات و نرم افزارهای خود اینجا را کلیک کنید

کتب شیلاتی - مقالات شیلاتی - نشریات شیلاتی - مجلات شیلاتی - لوح فشرده آموزشی شیلاتی - نرم افزار های شیلاتی و سایر مکتوبات شیلاتی مرتبط با آبزیان دریایی و پرورشی

 

 

  نام کتاب   قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی آبزیان
  نویسنده   دکتر معصومه شمس قهفرخی
دکتر سهیل علی‌نژاد
  قیمت / تومان   1.400
  ناشر   موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی
  تاریخ درج آگهی  15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   زیست‌شناسی آبزیان
  نویسنده   تورج ولی‌نسب
محمود حافظیه
  قیمت / تومان  4.400
  ناشر   موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   شناخت مواد و ابزارهای صیادی
  نویسنده   عبدالمهدی ایران
  قیمت / تومان   3.000
  ناشر   موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب  کنترل کیفیت در محصولات غذایی دریایی
  نویسنده   عباسعلی مطلبی
  قیمت / تومان   7.800
  ناشر   موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   روش‌های صید آبزیان
  نویسنده   علی اصغر خانی‌پور
  قیمت / تومان   9.500
  ناشر   موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
  نویسنده   ابوالقاسم شریعتی
  قیمت / تومان   3.900
  ناشر   موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب  تکنولوژی فرآورده‌های دریایی علم فرآوری (2)
  نویسنده  دکتر حسن رضوی شیرازی
  قیمت / تومان  8.000
  ناشر  نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب  پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان
  نویسنده  مهندس سیدناصر صادقی
  قیمت / تومان  3.000
  ناشر  نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب  راهنمای علمی کاربردی تکثیر ماهی قزل‌آلا
  نویسنده   مهندس رضا فراهانی
  قیمت / تومان   4.000
  ناشر   نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب  مدیریت مزرعه پرورش قزل‌آلا
  نویسنده   مهندس امیرسعید ویلکی
  قیمت / تومان   6.000
  ناشر   نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب  مدیریت پرورش ماهی قزل‌آلا در سیستم مداربسته
  نویسنده   مهندس رضا فراهانی
  قیمت / تومان   6.000
  ناشر  نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   آشنایی با پرورش میگو
  نویسنده   مهندس سید ناصر صادقی
  قیمت / تومان   3.000
  ناشر   نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   آموزش کاربردی ماهیگیری تفریحی
  نویسنده   مهندس بیژن پیرزاد
  قیمت / تومان   9.000
  ناشر   نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   مجموعه قوانین و آئین نامه های ناظر بر آبزی پروری
  گرد آوری
  مهندس سید قباد مکرمی
  قیمت / تومان   15.000
  ناشر   نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   روشهای نوین آبزی پروری مدیریت پرورش قزل آلا
  نویسنده   مهندس رضا فراهانی
دکتر خوشخو
  قیمت / تومان   10.000
  ناشر  نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب  ماهیان جنوب ایران
  نویسنده   مهندس سعید ناصر صادقی
  قیمت / تومان   20.000
  ناشر   نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   تکنولوژی ادوات مدرن صید آبزیان
  مترجم   دکتر علی‌اصغر خانی‌پور
  قیمت / تومان   15.000
  ناشر   نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   اصول و روش های مطالعات ژنتیکی ماهیان (جلداول)
  مترجم   ایرج هاشم‌زاده سفرلو
  قیمت / تومان   15.000
  ناشر   نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب  مروری بر بیولوژی ماهیان خاویاری خزر
  نویسنده   ژاله سرافراز
محمدعلی اکبریان
  قیمت / تومان   6.000
  ناشر   نقش مهر
 تاریخ درج آگهی   15 / 02 / 1393
  انقضای آگهی   15 / 08 / 1393

 

  نام کتاب   مدیریت پرورش ماهی قزل آلا
  نویسنده   رضا فراهانی
  قیمت / تومان   10.000
  ناشر   انتشارات نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   27 / 12 / 1392
  تاریخ انقضای آگهی   28 / 06 / 1393

 

  نام کتاب   مجموعه قوانین و آئین نامه های ناظر بر آبزی پروری
  گرد آوری
  سید قباد مکرمی
  قیمت / تومان   15.000
  ناشر   انتشارات نقش مهر
  تاریخ درج آگهی   21 / 12 / 1392
  تاریخ انقضای آگهی   22 / 06 / 1393

 

  نام کتاب   روشهای تولید مثل در آبزیان پرورشی
  نویسنده   مجید ساعدی
  قیمت / تومان   5.000
  ناشر   انتشارات علمی آبزیان
  تاریخ درج آگهی   13 / 11 / 1392
  تاریخ انقضای آگهی   14 / 05 / 1393

 

    نام کتاب   روشهای علمی کاربردی تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا
  نویسنده   رضا فراهانی
  قیمت / تومان   6.500
  ناشر   انتشارات دریاسر
  تاریخ درج آگهی   07 / 10 / 1392
  تاریخ انقضای آگهی   08 / 04 / 1393

 

    نام کتاب   راهنمای عملی استفاده از آبهای کشاورزی برای پرورش ماهی قزل آلا
  نویسنده   رضا فراهانی
  قیمت / تومان   2.500
  ناشر   انتشارات دریاسر
  تاریخ درج آگهی   07 / 10 / 1392
  تاریخ انقضای آگهی   08 / 04 / 1393

 

    نام کتاب   راهنمای علمی کاربردی تکثیر ماهی قزل آلا
  نویسنده   رضا فراهانی
  قیمت / تومان   4.000
  ناشر   انتشارات دریاسر
  تاریخ درج آگهی   05 / 10 / 1392
  تاریخ انقضای آگهی   06 / 04 / 1393
اطلس رنگی ماهیان زینتی: تصویر رنگی 180 گونه از زیباترین ماهیان زینتی آب شیرین همراه...

 

اطلس رنگی ماهیان زینتی: تصویر رنگی 180 گونه از زیباترین ماهیان زینتی آب شیرین همراه...نویسنده : بانش - اولریش
مترجم : مقدس - احساندندانی - عادل
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۱/۰۲/۱۶
رده دیویی : ۶۳۹.۳۴
قطع : خشتی
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۸۴
نوع اثر : ترجمه
زبان کتاب : فارسی
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۵۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۶۶۲۵-۵۵-X

در این مجموعه تصویر رنگی 180گونه از ماهیان زینتی آب شیرین گردآمده و در کنار هر تصویر علاوه بر ذکر نام علمی و نام عامیانه, اطلاعاتی درباره خاستگاه, ویژگی‌های جنسی, تغذیه, روش نگهداری و پرورش و خصوصیات فیزیولوژیکی فراهم آمده است' .روش انتخاب ماهی', 'کالبدشناسی ماهی', 'اجزای بدن ماهی', 'ویژگی‌های جنسی ماهیان', 'تکامل ماهیان', 'مراقبت والدین در هنگام زاد و ولد 'از دیگر مباحث این کتاب است .در صفحات پایانی کتاب فهرست اسامی علمی و متداول ماهیان زینتی به طبع رسیده است .